Avhopp inom polisutbildningen

Interpellation 2017/18:544 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Under 2017 noterades ett mycket stort antal tomma platser vid landets polishögskolor. Det finns flera förklaringar till detta. Dels kan det bero på ansökningsförfarandet och antagningsprocessen, dels även sannolikt på Rekryteringsmyndighetens kapacitet, vilket Liberalerna lyfte redan våren 2017 med krav på åtgärder från regeringen. Vi noterade då att regeringen inte ville lägga några extra medel till Rekryteringsmyndigheten, vilket vi föreslog i vårt budgetalternativ. Nyligen meddelade regeringen att Malmö ska utbilda poliser, trots att de befintliga utbildningsorterna redan i dag har mycket stora bekymmer att fylla platserna, i synnerhet Växjö och Umeå. Liberalerna vill därför veta vilka de ekonomiska konsekvenserna blir av ytterligare en studieort.

Förutom att polishögskolorna misslyckas med att fylla sina utbildningsplatser så vill Liberalerna även uppmärksamma ett annat problem, nämligen avhoppen på polisutbildningen efter att studenterna antagits och i många fall även börjat utbildningen. Det är centralt att säkerställa kvaliteten i mottagandet och att utbildningen håller en hög nivå, inte minst med koppling till kommande uppgifter och ansvar i arbetslivet. Liberalerna har också fått igenom en motion i riksdagen med tillkännagivande om fler praktiska moment för att knyta utbildningen närmare den verklighet som blivande poliser kommer att möta efter studierna. Vi har inte noterat någon återkoppling från regeringen.

Vi vill också att kvaliteten på polisutbildningen säkerställs; även här har vi lagt förslag på hur det skulle kunna gå till. Att många polisstudenter hoppar av sin utbildning är bekymmersamt med tanke på det stora rekryteringsbehov som finns av både poliser och utredare. Vi ser också stora problem med avhopp från själva yrket, vilket vi inte såg i samma utsträckning före 2015.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

  1. Hur många antagna polisstudenter har hoppat av sin utbildning denna termin, och vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att förhindra detta?
  2. När kommer regeringen att återkomma med förslag om fler praktiska moment inom polisutbildningen i enlighet med riksdagens tillkännagivande?
  3. Vad kommer de nya platserna för att bedriva polisutbildning för 96 studenter vid Malmö universitet att kosta?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-05-15 Överlämnad: 2018-05-16 Anmäld: 2018-05-17 Sista svarsdatum: 2018-05-30 Svarsdatum: 2018-06-08
Debatt (7 anföranden)