Butiksstölder

Interpellation 2018/19:91 av David Josefsson (M)

av David Josefsson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

SVT Nyheter berättade den 9 februari om en ökning av hot, våld och stölder i svenska butiker.

Enligt den trygghetsbarometer som Svensk Handel sammanställer kring tryggheten i butiker hade var tredje butik drabbats av stöld eller snatteri den senaste veckan när undersökningen gjordes, och lika många butiker hade drabbats av hot och våld den senaste månaden.

Det är också en bild som bekräftats när jag har själv har träffat livsmedelshandlare och butiksanställda i Göteborg. Problemen ser lite olika ut beroende på var butikerna ligger – om de ligger centralt eller i förorter – men alla vittnar om en vardag med stölder och hot. Samtliga vittnar också om en systematik där samma gärningsmän begår stölder upprepade gånger utan att vare sig personal eller väktare kan stoppa dem från att gå in i butiken.

Det är en helt oacceptabel arbetsmiljö för de anställda, samtidigt som förtroendet för rättsstaten urholkas när samma gärningspersoner upprepade gånger stjäl och hotar. Trots att många poliser gör så gott de kan blir det få gripanden och ännu färre lagföringar.

Handlarna försöker ofta möta stölderna genom eget säkerhetsarbete – från larm och kameror till väktare – men det kostar pengar och går ut över kunderna. I förlängningen riskerar butiker i särskilt utsatta lägen att stänga med hänvisning till brottsutsattheten.

I januari i år presenterades utredningen Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott, som bland annat föreslår att lagstiftningen kring systematiska tillgreppsbrott ska skärpas. Utredningen ger också ett förslag om införande av ett tillträdesförbud till bland annat butiker, även om utredningen inte förordar det.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

 

  1.  Är ministern och regeringen beredda att genomföra utredningens förslag, och inom vilken tidsperiod kan i så fall sådana åtgärder vidtas? 
  2.  Vilka ytterligare åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa lag och ordning så att butiksstölder upphör eller minskar i Sverige?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-02-19 Överlämnad: 2019-02-20 Anmäld: 2019-02-26 Sista svarsdatum: 2019-03-12