Det mobila bredbandsnätet

Interpellation 2016/17:182 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

År 2014 beslutade regeringen att öppna upp 700-megahertzbandet för mobilt bredband från och med år 2017. Spektrumet i 700-megahertzbandet är särskilt gynnsamt för mobila bredbandstjänster i glesbygd eftersom det ger en större ytmässig täckning än spektrumen i de högre banden. Därmed bidrar öppnandet av 700-megahertzbandet till att förbättra mobiltäckningen i glesbygden, vilket är ett viktigt steg för att öka förutsättningarna för att kunna bo och verka i landsbygden.

När Post- och telestyrelsen (PTS) senast auktionerade ut spektrum rörde det sig om 2 × 30 megahertz i 800-megahertzbandet. Man införde ett spektrumtak för vad en aktör kan köpa på 2 × 10 megahertz, vilket är den frekvensbredd en operatör behöver för att kunna använda sitt spektrum mest effektivt. Detta innebar att minst tre aktörer fick möjlighet att köpa spektrum i 800-megahertzbandet. Vid den kommande auktioneringen av 2 × 30 megahertz i 700-megahertzbandet har man i stället valt att sätta spektrumtaket på 2 × 20 MHz. Det innebär att om en aktör bjuder på rättigheter motsvarande det nya spektrumtaket kommer endast två aktörer att kunna ha möjlighet att köpa rättigheter.

Den konkurrensbegränsning som detta auktionsförfarande innebär kan inte anses acceptabel.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vad avser statsrådet att göra för att öppna upp möjligheten för fler aktörer att köpa rättigheter på 700-megahertzbandet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-12-06 Överlämnad: 2016-12-07 Anmäld: 2016-12-08 Svarsdatum: 2017-01-12 Sista svarsdatum: 2017-01-12
Debatt (7 anföranden)