En översyn av kassaregisterlagen

Interpellation 2018/19:104 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det har gått fem år sedan lagstiftningen om kassaregister för torg- och marknadshandlare började gälla. Redan initialt påtalades vissa brister, bland annat att det inte fanns några apparater som klarade väderförhållanden som kyla och regn och som kunde fungera utan anslutning till elnät och internetuppkoppling. Dessa brister består än i dag eftersom det inte finns några kassaregister som är godkända för utomhusbruk vid mer än 60 procents luftfuktighet.

Torghandlarnas förening Tomer pekar också på problem i samband med Skatteverkets kontroller. Mycket små försummelser resulterar i dryga böter. Dessutom påpekas försummelsen inte direkt efter kontrollköpet, utan handlaren får ett brev någon månad efteråt utan att ha möjlighet att själv kontrollera den uppmärksammade bristen eller förklara vad som har orsakat den. Anledningen till att Skatteverkets kontrollanter inte vill ge sig till känna är att de inte vill bli igenkända vid följande kontroller, vilket är en mycket märklig inställning när syftet med kontrollerna är att förebygga fel och inte att maximera antalet utdelade böter.

Antalet ambulerande marknadshandlare minskar stadig, och detta äventyrar existensen av populära marknader med gamla anor. Idrottsföreningar vittnar om svårigheter att hitta knallar som är villiga att ställa upp på deras evenemang, vilket leder till att idrottsrörelsens intäkter minskar. 

Införandet av kassaregister för företag med verksamhet inomhus har i huvudsak fungerat väl men det har däremot visat sig vara förknippat med uppenbara problem för torg- och marknadshandeln. Värt att notera i sammanhanget är att Skatteverkets ursprungliga förslag var att införa schablonbeskattning för kontantbranscherna där parametern skulle vara antalet anställda i företaget.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Är ministern beredd att initiera en snabb översyn av kassaregisterlagens konsekvenser för torg- och marknadshandlare?
  2. Har ministern för avsikt att verka för att marknads- och torghandel som företagande kan bevaras?
  3. Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att även marknads- och torghandel ska kunna verka på rimliga villkor?
  4. Hur ställer sig ministern till Skatteverkets ursprungliga förslag om schablonbeskattning för företag som bedriver marknads- och torghandel? 
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-02-26 Överlämnad: 2019-02-27 Anmäld: 2019-02-28 Sista svarsdatum: 2019-03-13 Svarsdatum: 2019-03-26
Debatt (7 anföranden)