Fastighetsskatten

Interpellation 2018/19:148 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det råder osäkerhet på bostadsmarknaden, både bland köpare och säljare och de som ska bygga våra nya bostäder. Många oroar sig över hur skatterna på boende kommer att se ut i framtiden eftersom det i stor utsträckning kan påverka den enskildes ekonomiska situation.

Kristdemokraterna var starkt pådrivande för att avskaffa den orättvisa och oförutsägbara statliga fastighetsskatten. Skatten gjorde att människor som arbetat och sparat ett helt liv för att bo i sina egna hem på ålderns höst i stället tvingades att sälja sin bostad på grund av att grannen haft en lyckosam försäljning och taxeringsvärdet därmed gick upp. I stället infördes en lägre kommunal fastighetsavgift med ett tak för att kostnaden skulle vara förutsebar. Nu pratas det alltmer om att återgå till den tidigare fastighetskatten. Denna utveckling ser vi kristdemokrater som oroande.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser finansministern att under denna mandatperiod återinföra fastighetsskatt liknande den Alliansen tog bort?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-03-21 Överlämnad: 2019-03-22 Anmäld: 2019-03-26 Sista svarsdatum: 2019-04-09