Förbud mot heltäckande slöja

Interpellation 2017/18:573 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Från och med den 1 augusti i år är det förbjudet att bära heltäckande muslimsk slöja, det vill säga burka och niqab, på offentlig plats i Danmark. Om man bryter mot förbudet och det inte tjänar ett särskilt syfte riskerar man böter på motsvarande 1 400 svenska kronor. Vid upprepade brott kan bötesbeloppet dock komma att höjas avsevärt.

Förbudet, som även gäller andra ansiktstäckande plagg som exempelvis rånarluva, har debatterats under en tioårsperiod i Danmark och röstades igenom av en stor majoritet i det danska folketinget den 31 maj.

Liknande förbud finns redan i flera olika europeiska länder som Belgien, Frankrike, Lettland och Österrike.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Kan ministern tänka sig att införa ett liknande förbud här i Sverige?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-01 Överlämnad: 2018-06-04 Anmäld: 2018-06-05 Inte besvarad: 2018-06-25 Sista svarsdatum: 2018-06-28