Företagskonkurser i byggbranschen

Interpellation 2016/17:581 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Siffror från kreditvärderingsföretaget UC visar att konkurserna inom byggbranschen ökat kraftigt under 2017 jämfört med förra året. Detta trots rådande högkonjunktur. Enligt Sveriges Byggindustrier är de sänkta ROT-avdragen en väsentlig orsak. I en intern undersökning framkommer att 70 procent av deras medlemsföretag konstaterat att marknaden för ROT-tjänster bromsar in. Sambandet mellan den minskade efterfrågan på vita tjänster och de försämrade ROT-avdragen bedöms vara bidragande till konkurserna. I spåren efter företagskonkurserna och den minskade efterfrågan på vita tjänster följer människor som förlorar sina arbeten.

Ett av syftena bakom förstärkta ROT- och RUT-avdrag var att göra svarta jobb vita. Nu ser vi en återgång till den situation som rådde tidigare, vilket är ytterst olyckligt. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vilka åtgärder inom bostadspolitiken avser statsrådet och regeringen att vidta för att minska antalet konkurser inom byggbranschen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-20 Överlämnad: 2017-06-21 Anmäld: 2017-06-26 Svarsdatum: 2017-08-31 Sista svarsdatum: 2017-09-07
Debatt (7 anföranden)