Konsekvenser av solskatten

Interpellation 2016/17:190

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Nyligen presenterade regeringen en sänkning av solskatten. Miljöpartiet lyfte detta som något mycket bra i sociala medier och skrev att de älskar solenergi. Det är givetvis roligt att höra positiva ord om sänkt skatt och förnybar energi. Problemet är bara det att det var Socialdemokraterna och Miljöpartiet som införde solskatten från första början. Detta för att nu besluta om att sänka den nyss införda solskatten. Likt många skatter på konsumtionen minskar solskatten användandet av solenergi. Detta bör ha varit mycket tydligt för regeringen innan införandet av skatten. Det är djupt problematiskt att regeringen i ett återkommande mönster väljer att införa eller höja skatter, utan tydlig konsekvensanalys.

I detta fall har införandet av solskatten lett till att många privatpersoner, företag, kommuner och landsting skjutit upp inköp av solcellspaneler alternativt avbrutit planerna helt. Regeringens politik har varit otydlig, undermåligt underbyggd och kontraproduktiv gällande uppsatta miljö- och energimål. Att regeringen sedan profilerar det hela som "en sänkning av skatten" kan uppfattas som ett försök att lura väljarna när skatten inte skulle ha införts från första början.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

  1. Är det finansministerns ställningstagande att en fullgod konsekvensanalys genomfördes innan implementeringen av solskatten?
  2. Vilka åtgärder tänker finansministern vidta för att säkerställa att införandet av skatter är motiverat och att dess konsekvenser är ordentligt analyserade? 
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-12-07 Överlämnad: 2016-12-08 Anmäld: 2016-12-09 Svarsdatum: 2017-01-12 Sista svarsdatum: 2017-01-12
Debatt (9 anföranden)