Lantmäteriernas funktion

Interpellation 2018/19:133 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Sverige lider sedan en del år tillbaka av bostadsbrist. En bostadsbrist som dels beror på en ökad efterfrågan på bostäder, dels på att det inte byggs tillräckligt många bostäder. En nyckelroll i byggande och samhällsplanering har lantmäterierna.

Lantmäterierna är viktiga för att fastigheter ska kunna styckas av, säljas och också kunna bebyggas. Byggbar mark är en av de viktiga faktorerna för att byggande och företagande ska få de rätta förutsättningarna. Dessutom är attraktiv mark, gärna med sjöläge, en bristvara.

Därför är det av yttersta vikt att man arbetar aktivt med planprocesser för att mark ska finnas och att mark ska kunna säljas utan en alltför lång handläggningstid. Fungerar inte Lantmäterimyndigheten så stannar hela försäljningskedjan eller byggprocessen upp.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Hur ser statsrådet på lantmäteriernas funktion samt service till medborgarna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-13 Överlämnad: 2019-03-13 Anmäld: 2019-03-14 Svarsdatum: 2019-04-02 Sista svarsdatum: 2019-04-04
Debatt (7 anföranden)