Migrationsverkets handläggningstider

Interpellation 2016/17:220

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Många människor har sökt sig till Sverige när krig och oroligheter dragit fram över världen. Sverige har tagit ett stort ansvar för mottagandet av flyktingar i Europa och detta har i sin tur lett till mycket långa handläggningstider hos Migrationsverket.

Migrationsverket fick i slutet av 2015 ett uppdrag av regeringen att ta fram en plan för att korta handläggningstiderna. Enligt myndigheten själv kommer det inte att vara möjligt förrän eventuellt i slutet av 2017.

Dessa långa handläggningstider drabbar många, varav en del är personer vars utbildning är en bristvara i Sverige. Fyra av fem företag säger att de skulle nyanställa om de hittade rätt kompetens enligt en rapport från Svenska Teknik & Designföretagen. I dag saknas exempelvis ca 6 000 arkitekter och ingenjörer. Bristen på arkitekter och ingenjörer i Sverige påverkar dessutom den akuta bostadsbrist som råder negativt. De långa handläggningstiderna hos Migrationsverket slår mot Sverige i flera led.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att möjliggöra att Migrationsverket kan förkorta sina handläggningstider, och kan ministern i sådana fall redogöra för vilka slags åtgärder det skulle kunna bli tal om?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-11 Överlämnad: 2017-01-11 Anmäld: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-20 Sista svarsdatum: 2017-01-25
Debatt (7 anföranden)