Oberoende rättsväsende och fria medier

Interpellation 2018/19:75 av Hans Wallmark (M)

av Hans Wallmark (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I en intervju i Svenska Dagbladet fredagen den 8 februari utvecklar statsminister Stefan Löfven tankarna bakom 73-punktsprogrammet och den politiska grunden för att ett antal partier släppte fram honom som regeringsbildare. Han noterar: Nu med januariavtalet kan vi stå upp för ett samhälle med fria medier och oberoende rättsväsendet, själva grunden för den liberala demokratin.

Fria medier torde ha utgjort ett fundament för det svenska samhället sedan 1700-talets banbrytande och viktiga tryckfrihetslagstiftning. Rättsstaten torde också utgöra något som är en väsentlig och självklar del av Sverige. Så frågan är vilka hot som har noterats och hur dessa nu har kommit att nedkämpats?

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Med anledning av intervjusvaret i Svenska Dagbladet den 8 februari undrar jag vilka konkreta hot mot fria medier och ett oberoende rättsväsen som regeringen har noterat och hur dessa rent konkret bekämpats genom 73-punktsprogrammet och att ett antal partier släppt fram Stefan Löfven som statsminister?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-13 Överlämnad: 2019-02-14 Anmäld: 2019-02-15 Svarsdatum: 2019-03-01 Sista svarsdatum: 2019-03-07
Debatt (7 anföranden)