Regeringens konsumentpolitiska inriktning

Interpellation 2016/17:421 av Jessika Roswall (M)

av Jessika Roswall (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Konsumenten ska ha makt och möjlighet att göra aktiva val. Det är våra myndigheters roll att se till att det finns tillsyn, regelverk och rekommendationer för konsumenten att kunna göra detta.

Regeringen har nu gett Konsumentverket i uppdrag att inrätta ett forum för miljösmart konsumtion och att stimulera miljösmarta konsumtionsmönster, så att myndigheten kan jobba med att se till att enskilda konsumenter konsumerar mer hållbart. Detta kallas nudging. Nudging handlar om att påverka människors beteenden, genom att locka och ge dem en liten puff för att öka chanserna till ett önskvärt resultat.

Jag är, liksom statsrådet, för hållbar konsumtion i stort, men det kan inte vara en myndighets uppgift att lägga sig i och påverka hur vanliga människor fattar sina beslut och lever sina liv. Det finns andra instanser som är mer lämpade för det.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Är det statsrådets uppfattning att Konsumentverket ska ha i uppdrag att, likt en lobbyorganisation, påverka människors val av vad man ska konsumera för sina egna pengar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-31 Överlämnad: 2017-04-04 Anmäld: 2017-04-05 Svarsdatum: 2017-04-21 Sista svarsdatum: 2017-04-26
Debatt (7 anföranden)