Reseavdragets betydelse för matchningen på arbetsmarknaden

Interpellation 2018/19:144 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Reseavdragen för egen bil diskuteras oftast ur ett fiskalt eller miljömässigt perspektiv, men reseavdragen är även viktiga för en fungerande arbetsmarknad. Tack vare bilen kan arbetssökande ta ett jobb på annan ort och arbetsgivare hitta arbetskraft över ett större område. Bilen gör helt enkelt arbetsmarknadsregionerna större och underlättar matchningen på arbetsmarknaden.

För arbetstagaren är reseavdragen ofta ekonomiskt avgörande för möjligheten att ta ett jobb lite längre bort utan att behöva flytta – det senare kanske är helt omöjligt med hänsyn till övriga familjemedlemmars arbeten eller studier. Reseavdragen är därmed i praktiken en del av svensk arbetsmarknadspolitik.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Hur ser ministern på reseavdragets betydelse för matchningen på arbetsmarknaden?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-03-20 Överlämnad: 2019-03-21 Anmäld: 2019-03-26 Sista svarsdatum: 2019-04-09