Straff för dopningsbrott

Interpellation 2016/17:341
av Saila Quicklund (M)

Händelser

Inlämnad: 2017-02-27 Överlämnad: 2017-02-28 Anmäld: 2017-03-01 Svarsdatum: 2017-03-21 Sista svarsdatum: 2017-03-21

Hela dokumentet

Straff för dopningsbrott (pdf, 67 kB)

Interpellation 2016/17:341 Straff för dopningsbrott

av Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Den 22 februari svarade statsrådet på mina skriftliga frågor rörande dopningstester på gym samt skärpta straff. Dock uteblev svaret på hur man avser att inom regeringen verka för skärpta straff för dopningsbrott. I Socialdemokraternas idrottspolitiska program lyfter man fram förslaget om skärpta straff för dopningsbrott. Därmed uppstår frågan hur man avser att verka för det i regeringsställning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Hur och när avser statsrådet att agera för att skärpa straffen för dopningsbrott?

Debatt (7 anföranden)