Vårdköerna och patienternas rättigheter

Interpellation 2018/19:94 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

av Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

På en öppen webbserver, helt utan lösenordsskydd, har 2,7 miljoner inspelade samtal till rådgivningsnumret 1177 Vårdguiden påträffats. Det är uppgifter som först publicerats av tidningen Computer Sweden. De inspelade samtalen sträcker sig ända tillbaka till år 2013. Det handlar totalt om 170 000 timmar av känsliga samtal som vem som helst har kunnat ladda ned och lyssna på.

Detta står i strid med till exempel patientlagen, som har som grundläggande syfte att inom all hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Därtill kan det också sägas att det faktum att så många människor använder sig av nätläkare och rådgivningsnumret 1177 Vårdguiden är signaler om bristande tillgänglighet inom den svenska hälso- och sjukvården. Att då inte kunna lita på att ens integritet som patient värnas är inget annat än oacceptabelt och beklagligt.

Väntetiderna inom svensk vård är bland de allra längsta i Europa. Snart har fem år gått sedan nuvarande regering nationellt tog över ansvaret för hälso- och sjukvården. Under den tiden har vårdköerna fördubblats inom bland annat specialistvården och tredubblats till barn- och ungdomspsykiatrin.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till socialminister Lena Hallengren:

  1. Hur avser regeringen att ta ett nationellt ledarskap över de fördubblade vårdköerna och den bristande tillgängligheten inom svensk hälso- och sjukvård?
  2. När avser regeringen att lägga fram konkreta lagförslag i syfte att stärka patientens integritet, självbestämmande och delaktighet?
  3. Vilken uppföljning avser regeringen att genomföra när det gäller utvärdering av hur patientens lagstadgade rättigheter följs inom svensk hälso- och sjukvård?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-02-20 Överlämnad: 2019-02-21 Anmäld: 2019-02-26 Återtagen: 2019-03-05 Sista svarsdatum: 2019-03-12