Kallelse och föredragningslista 2018/19:11

Kallelse och föredragningslista 2018/19:11 EU-nämndens sammanträde 2018-11-23

EU-nämndens sammanträde 2018-11-23

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2018/19:11


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-11-23 kl. 14:30
Plats: Skandiasalen (N3), entré från Västerlånggatan 1

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet (art. 50)
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför Europeiska rådet (art. 50) den 25 november 2018.
 2. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 30 november
  kl.
  09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Transport, telekom och energi
  * Ekonomiska och finansiella frågor
  * Rättsliga och inrikes frågor
  * Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor