Kallelse och föredragningslista 2018/19:6

Kallelse och föredragningslista 2018/19:6 EU-nämndens sammanträde 2018-10-18

EU-nämndens sammanträde 2018-10-18

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2018/19:6


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-10-18 kl. 10:30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Europeiska revisionsrättens årsrapport för 2017 (gemensamt med finansutskottet)
  Information från Eva Lindström, ledamot av Europeiska revisionsrätten
 2. (ev.) Övrigt

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 2 november kl. 10.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Utrikes frågor - handel
  * Ekonomiska och finansiella frågor