Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2018/19:9

Kallelse och föredragningslista 2018/19:9 EU-nämndens sammanträde 2018-11-16

EU-nämndens sammanträde 2018-11-16

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2018/19:9


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-11-16 kl. 8:30:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor (art. 50)
  Statsrådet Ann Linde
  Information och samråd inför extra insatt möte i rådet den 19 november 2018
 2. (ca kl. 09.00) Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 15 oktober 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 november 2018
 3. (ca kl. 09.45) Utrikes frågor - försvar
  Utrikesminister Margot Wallström
  Försvarsminister Peter Hultqvist
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 november 2018
 4. Utrikes frågor - försvar
  Försvarsminister Peter Hultqvist
  Återrapport från informellt ministermöte den 29-30 augusti 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 november 2018
 5. (ca kl. 10.30) Jordbruk och fiske
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 15 oktober 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 november 2018
 6. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 1 november samt protokoll från sammanträdet den 9 november 2018. Rättelse av justerat protokoll från den 1 november 2018, § 2.
 7. (ev.) Övriga frågor

  forts.

 8. (ca kl. 11.00) Introduktionsutbildning i säkerhetsfrågor
  Utbildningen ges av medarbetare vid riksdagsförvaltningens säkerhetsenhet och medarbetare vid säkerhetspolisen

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 23 november
  kl. 09.00
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Utrikes frågor - utveckling
  * Utbildning, ungdom, kultur och idrott
  * Konkurrenskraft
  * Allmänna frågor - sammanhållning