Privatiseringskommissionen (N 1992:01)

Kommittéberättelse N 1992:01 se dir. 1992:1. Verksamheten vid Privatiseringskommissionen upphörde den 31 oktober 1994, regeringsbeslut 1994-10-27 I 10.

se dir. 1992:1. Verksamheten vid Privatiseringskommissionen upphörde den 31 oktober 1994, regeringsbeslut 1994-10-27 I 10.

Privatiseringskommissionen (N 1992:01)


Beteckning: N 1992:01
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 1995-01-27
Status: Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:1. Verksamheten vid Privatiseringskommissionen upphörde den 31 oktober 1994, regeringsbeslut 1994-10-27 I 10.
Lokal:
0


Sammansättning


Ordförande: Nicolin, Curt t.o.m. 1994-10-31
Ledamot: Blom, Birgitta t.o.m. 1994-10-31
Ledamot: Ekman, Jan t.o.m. 1994-10-31
Ledamot: Forsgårdh, Lars-Erik t.o.m. 1994-10-31
Ledamot: Fälldin, Thorbjörn t.o.m. 1994-10-31
Ledamot: Linderoth, Karl-Axel t.o.m. 1994-10-31
Ledamot: Wohlin, Lars t.o.m. 1994-10-31
Ledamot: Åberg, Carl Johan t.o.m. 1994-10-31
Ledamot: Önnesjö, Karl-Erik t.o.m. 1994-10-31
Sekreterare: Rolén, Thomas t.o.m. 1994-11-30
Brodin, Marie-Louise t.o.m. 1994-11-30

Rapporter