Tilläggsdirektiv till Cyklingsutredningen (N 2010:08)

Kommittédirektiv 2011:109 kommittébeteckning: N 2010:08

kommittébeteckning: N 2010:08

Tilläggsdirektiv till Cyklingsutredningen (N 2010:08)

Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2011

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 9 september 2010 kommittédirektiv om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv (dir. 2010:93). Enligt direktiven ska uppdraget redovisas senast den 1 maj 2012.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2012.

            (Näringsdepartementet)