Justitieminister Thomas Bodströms styrning av polis och åklagare

KU-anmälan 2005/06:53 (050-3638-2005/06) av Tasso Stafilidis (v)

Tasso Stafilidis (v)

Anmälare Tasso Stafilidis (v)

 

Datum 2006-06-02

 

Dnr 050-3638-2005/06

 

Till Riksdagens Konstitutionsutskott

 

Jag vill för Konstitutionsutskottets granskning anmäla justitieminister Thomas Bodströms styrning av polis och åklagare.

Bakgrunden till min anmälan är följande. Enligt uppgifter från Sveriges Televisions Rapport den 116-06 låg USA:s regering bakom tillslaget mot fildelningsnätverket Pirate Bay den 30/5 då tre unga män greps. En delegation med företrädare för justitiedepartementet och polisen mötte i april 2006 amerikanska myndigheter som tog upp frågan på begäran av Hollywoods intresseorganisation MPAA. Justitiedepartementet bad sedan polis och åklagare att agera. Men när de svarade att rättsläget var oklart ska justitieministerns statssekreterare ha kontaktat riksåklagaren och rikspolischefen, som gav order om ett ingripande, uppger Rapport.

Den 2 mars 2006 beslutade regeringen att ge ett uppdrag (Ju2006/1993/PO) till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten i syfte att tillsammans vidta åtgärder för en effektivare bekämpning av immaterialrättsliga brott. Uppdraget omfattar särskilt immaterialrättsintrång som utförs med användning av Internet. Både brottslighet av större omfattning och av enklare beskaffenhet skall omfattas av åtgärderna.

Jag kan se en koppling mellan ovan nämnda uppdrag och de uppgifter som framkommit i SVT.

Med anledning av det ovan anförda vill jag att Konstitutionsutskottet ska granska justitieministerns agerande gentemot polis och åklagare, om det förekommit kontakter i syfte att få dem att agera och om detta i så fall är förenligt med bestämmelsen i regeringsformens 11 kapitel 7 § om myndigheternas självständighet.