Justitieminister Thomas Bodströms styrning av polis och åklagare

KU-anmälan 2005/06:54 (050-3639-2005/06) av Johan Linander (c)

Johan Linander (c)

Anmälare Johan Linander (c)

 

Datum 2 juni 2006

 

Dnr 050-3639-2005/06

 

Till Konstitutionsutskottet

 

Härmed ber jag att Konstitutionsutskottet granskar om justitieminister Thomas Bodström har försökt att styra polisens prioriteringar vad gäller det tillslag mot fildelningsnätverket The Pirate Bay som skedde den 31 maj i en samordnad razzia.

Ett femtiotal poliser deltog i jakten på misstänkta fildelare och husrannsakan har gjorts både i bostäder och på företag på ett tiotal orter under dagen. Tre personer togs in till förhör misstänkta för upphovsrättbrott och flera servrar beslagtogs i Stockholm, Västra Götaland och Västmanland.

Helt oskyldiga företag har drabbats då polisen inte nöjde sig med att beslagta Pirate Bays servrar utan tömde hela serverhallar och tog därmed också servrar som enbart innehåller lagliga sajter. Detta innebär givetvis ett oacceptabelt intrång i deras yttrandefrihet samt ekonomiska förluster.

I SVT: Rapport den 31 maj och 1 juni 2006 påstås att USA har utövat påtryckningar mot svenska politiker, som i sin tur uppmanat polisen att agera. Det har också hävdats att polis och åklagare först bedömt rättsläget som oklart men ändå blivit uppmanade till att genomföra åtgärder för att stoppa fildelningsnätverket.

Polisen har tidigare uppgett att jakt på fildelare inte är en prioriterad verksamhet.

Konstitutionsutskottet bör granska om justitieminister Thomas Bodström har försökt att styra polisens prioriteringar i detta fall.