Kultur- och demokratiministerns uttalanden med anledning av en nedlagd polisutredning

KU-anmälan 2017/18:38 (1381-2017/18) av MIKAEL JANSSON (SD)

MIKAEL JANSSON (SD)

MIKAEL JANSSON
Riksdagsledamot (SD)
2018-03-07
Dnr 1381-2017/18

Hemställan om granskning av statsrådet Kuhnkes uttalanden med anledning av en nedlagd polisutredning

I en artikel publicerad på Nerikes Allehandas hemsida den 7:e mars 2018 uppges Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ge uttryck för kraftfull frustration över Polismyndighetens beslut att lägga ned en utredning i ett enskilt ärende. Statsrådet uttalar enligt uppgift bland annat följande:

"- Det här gör mig så förbannad, så det är inte sant."

"- Vi måste se till att genast boka en tid med den nya rikspolischefen om det här - det är ju bra att han kommer från säpo."

"- Polisen har ett grunduppdrag att särskilt skydda yttrandefriheten och därmed också journalister - och de ska ha kontakt med varenda jäkla utgivare i vårt land."

Även om vi förstås är många som kan dela statsrådets frustration och uppfattning om det angelägna i att värna våra grundläggande demokratiska fundament så riskerar paradoxalt nog ministern att genom sitt agerande själv träda precis dessa förnär. Ett sådant grundläggande fundament är till exempel regeringsformens förbud mot ministerstyre. Ett annat, förvaltningsmyndigheternas grundlagsfästa självständighet om hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller som rör tillämpningen av lag. Utöver att granska hur statsrådets uttalanden förhåller sig till dessa lagrum så väcker hennes påståenden även en del övriga frågor, såsom:

Var statsrådets avsikt att lyfta detta enskilda ärende med den nya rikspolischefen och i så fall i vilket syfte?

Varför bedömdes det vara bra att han kommer just från Säpo?

Vem avgör vilka polisen ska ha närmare kontakt med och hur?

Mot bakgrund av bland annat ovanstående och Konstitutionsutskottets tidigare ställningstaganden i snarlika ärenden hemställer sålunda undertecknad härmed om att Konstitutionsutskottet granskar också statsrådet Bah Kuhnkes påstådda agerande och uttalanden i det nu aktuella fallet.

Mikael Jansson