Sena interpellationssvar

KU-anmälan 2005/06:43 (050-2044-2005/06) av Gunnar Axén (m)

Gunnar Axén (m)