Utrikesminister Laila Freivalds och regeringens roll vid stängning av en hemsida

KU-anmälan 2005/06:44 (050-2264-2005/06) av Björn von der Esch (kd)

Björn von der Esch (kd)

Anmälare Björn von der Esch (kd)

 

Datum den 11 februari 2006

 

Dnr 050-2264-2005/06

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Anmälan

 

"Utrikesdepartementets agerande mot företaget där Sverigedemokraternas hemsida fanns, är ett hot mot yttrandefriheten."(Svenska Dagbladet 11 feb). "När regeringen direkt och indirekt via UD och säkerhetstjänsten förmår företaget att ta bort en viss publicering är det helt felaktigt." enligt Pressombudsmannen." Djupt tveksamt vi har inte censur i Sverige" enligt Jan Strid, expert på yttrandefrihetsgrundlagen.

Samtliga citat återger reaktioner med anledning av UD:s agerande innan Sverigedemokraternas hemsida stängdes under åberopande av dess känsliga innehåll i en pågående politiskt/religiös konflikt, utlöst av en dansk tidning.

I en massiv reaktion från företrädare för svenska media ifrågasätts således om företrädare för regeringen brutit mot yttrandefrihetsgrundlagen. Det åligger KU att utreda om så är fallet. Underlåter KU att granska denna av media så uppenbart ifrågasatta yttrandefrihetsincident, öppnas oöverskådliga möjligheter för framtida grundlagsvidriga inskränkningar av yttrandefrihet.

En grundlagstillämpning enligt principen "ändamålet helgar medlen" är oförenlig med ett demokratiskt rättssamhälle. Regeringens roll vid stängningen av ett politiskt partis hemsida bör därför granskas av KU.