Utrikesminister Laila Freivalds och regeringens roll vid stängning av en hemsida

KU-anmälan 2005/06:45 (050-2705-2005/06) av Lars Leijonborg (fp)

Lars Leijonborg (fp)

Anmälare Lars Leijonborg (fp)

 

Datum 2006-02-11

 

Dnr 050-2705-2005/06

 

Till Konstitutionsutskottet

 

Anmälan om granskning av utrikesministerns agerande i samband med stängningen av en hemsida

 

Utrikesdepartementet har enligt en tolkning av händelser de senaste dagarna utövat påtryckningar mot webbhotellet Levonline för att förmå dem att stänga en tidnings hemsida. Utrikesministerns ansvar för detta bör bli föremål för Konstitutionsutskottets granskning.

Den politiker som agerar för att avbryta en publicering tar på sig ett mycket stort ansvar. Vid varje olämplig publicering framöver kan frågan ställas, varför regeringen inte också agerar i det fallet. Regeringskansliets aktiviteter i det nu aktuella ärendet gör därmed att regeringen i praktiken kan ställas till svars för all publicitet. Det är en mycket olycklig utveckling och går på tvärs med den svenska Tryckfrihetsförordningen anda och bokstav. Det är enligt TF:s första paragraf "laglig domstol", och alltså inte politiker, som ska avgöra när tryck- och yttrandefrihetens gränser överskrids.

Regeringen har i försvaret för sitt agerande betonat hotbilden mot vårt lands medborgare och intressen. Om denna hotbild var så stark att den utlöste ett slags konstitutionell nödvärnsrätt måste den analyseras. Det kan erinras att tusentals och åter tusentals människor dött för att bland annat Sverige ska kunna ha yttrandefrihet. Räcker det då med våldsamma upplopp mot svenska beskickningar och hot om ekonomiska sanktioner för att denna yttrandefrihet ska inskränkas? Vilka principer offras nästa gång det demonstreras hotfullt utanför en svensk ambassad?

Statsminister Göran Persson och utrikesminister Laila Freivalds har på ett förtjänstfullt sätt betonat vikten av att demokratiska länder som Sverige försvarar sin yttrandefrihet också när den sätts under press, till exempel från religiösa fundamentalister. Samtidigt tycks utrikesministerns medarbetare ha tagit kontakter för att få en hemsida stängd. Det svenska regelverket för tryckfriheten har därmed satts ur spel. Det ger intrycket att regeringen talar med kluven tunga om yttrandefriheten och att hot om våld mot svenska intressen har fått avsedd effekt.

Konstitutionsutskottet bör begära en redovisning av regeringen av vem som har tagit initiativ till kontakten med webbföretaget och vad som sades vid denna kontakt. Utskottet bör bedöma om regeringens agerande har skadat tilltron till den politiska maktens respekt för tryckfriheten och om det som skett under utrikesministerns ansvar varit i strid med Tryckfrihetsförordningen eller ej.