Särskilt protokoll utskottssammanträde 2005/06:45

utskottsdokument 2005/06:LJEK4SF

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:45

 

DATUM

Tisdagen den 9 maj 2006

TID

10.50 – 11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 4 maj 2006 justerades.

 

§ 2

Sveriges multilaterala bistånd

 

Granskningsärende 2005/06:41 Sveriges multilaterala bistånd behandlades.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Bordläggning

 

Övriga ärenden upptagna på föredragningslistan bordlades.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Eva Rod

 

Justeras

 

 

Göran Magnusson


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval 2006-01-18

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2005/06:45

 

§ 1

§ 2-3

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m) ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Magnusson (s) v. ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Einarsson (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik S Järrel (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Höij (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Erlandsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoomi Renström (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Althin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande