Närvarande poliser

Motion 2017/18:2571 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S)

av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att låta fler poliser finnas i bostadsområden i förebyggande syfte och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många barn och unga växer upp i bostadsområden där kriminella gäng sätter skräck i dem som bor där. Gängen tänder eld på bilar, säljer droger, hotar och är våldsamma på olika sätt. En sådan otrygg miljö är givetvis inte bra att växa upp i.

Tidigare var det vanligt att närpoliser var närvarande i bostadsområden. De var kända för alla som bodde i området och skapade trygghet för människorna som levde där. Barn och ungdomar såg upp till dessa poliser och på så sätt skapades respekt och ömsesidigt förtroende, vilket skänkte lugn och ordning för de boende i området. Polisen hade då också mer tid att arbeta förebyggande för att förhindra att barn och ungdomar hamnade i kriminalitet.

Det är mycket positivt att regeringen nu gör en historiskt stor satsning på polisen. Inom denna satsning är det viktigt att inte glömma bort barns behov av närvarande poliser.

För barnens bästa måste fler poliser finnas i utsatta bostadsområden eller riskområden i förebyggande syfte för att lära känna människorna som bor där, skapa trygghet och förtroende och förhindra barn och unga att begå brott och hamna i kriminella gäng. Det är självklart även viktigt att satsa på andra förebyggande åtgärder som bra fritidsaktiviteter för barnen och tillgång till fritidsgårdar.

Ann-Christin Ahlberg (S)

Phia Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)