Återinföra tvåårigt gymnasium för praktiska och estetiska linjer med möjlighet till förlängning

Motion 2016/17:1379 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra tvåårigt gymnasium för praktiska och estetiska linjer med möjlighet till förlängning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många ungdomar står idag utanför arbetsmarknaden. I augusti 2016 var nästan var femte ungdom i åldern 15–24 utan arbete. Kraven för att få ett arbete idag är höga och inte sällan kräver arbetsgivarna att den sökande ska ha lägst gymnasiekompetens. Flera av dem som är arbetslösa har hoppat av gymnasiet och har därför svårt att komma in på arbetsmarknaden. Anledningarna till varför dessa ungdomar inte fullföljt gymnasiet är flera. Skoltrötthet är en orsak, en annan orsak är att ungdomarna upplevt att vald gymnasieutbildning innehållit för mycket teoretisk, högskoleförberedande utbildning.

1994 försvann de tvååriga gymnasieutbildningarna och ersattes av treåriga högskoleförberedande program. I och med detta försvann möjligheten att läsa en kortare och mer praktisk, yrkesförberedande utbildning för de elever som inte ville studera vidare på högskola eller universitet.

För att öka valmöjligheterna för de elever som vill arbeta i ett praktiskt eller estetiskt yrke – och som inte har planer på att läsa vidare på universitet eller högskola – behöver tvåårigt gymnasium för praktiska/estetiska linjer nu återinföras.

En elev som läst den tvååriga utbildningen är sedan redo att ta steget ut i arbetslivet. Om han eller hon vid denna tidpunkt istället känner för att läsa in högskolebehörighet, ska eleven kunna göra det genom att läsa in ett tredje år i gymnasieskolan. Skulle den önskan istället uppstå i framtiden, finns möjligheten att göra det via komvux eller folkhögskola.

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)