Åtgärder för fler elbilar

Motion 2017/18:1332 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta främjande för elbilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har som ambition att Sverige ska vara ett av de första fossilfria länderna i världen. För att lyckas med den ambitionen måste utsläppen från transportsektorn minska. Tack vare kärn- och vattenkraften är den svenska elproduktionen i princip klimatneutral. Detta borgar för en stor svensk elbilsflotta som försörjs utan klimatpåverkan.

Precis som med vanliga bilar kräver elbilar bra väginfrastruktur. Det går således inte att öka antalet elbilar i Sverige genom att lägga mer pengar på järnvägen. Bilarna kommer att bli fler, och då behövs nya vägsatsningar. Delar av regeringen har dock aktivt motarbetat nya vägprojekt som exempelvis Förbifarten i Stockholm.

Det går inte att föra en politik som slår generellt mot alla bilar samtidigt som man vill öka antalet elbilar på våra vägar. Köer och dålig framkomlighet är lika illa oavsett om man sitter i en elbil eller i en bil som drivs av fossila bränslen. Ska regeringen lyckas med sin fossilfria ambition måste antalet elbilar öka dramatiskt. Laddstolpar måste byggas ut, och bättre ekonomiska incitament för att köpa och köra en elbil måste komma på plats.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)