Avlivning i hage

Motion 2017/18:2320 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska finnas möjlighet att ge djur en lugn och stillsam avlivning genom att tillåta avlivning i utedrift och hage och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många djur blir stressade av transport, och vi vill verka för att det sker mer transport av kött och mindre transport av djur, eftersom vi då minskar stressen hos djuren och att de mår bättre. Ett sätt att uppnå detta är att införa möjligheten att avliva till exempel nötkreatur hemma i dess hage. Nötkreatur är ett exempel, men flertalet djur skulle må bättre av en stillsam avlivning i den miljö de är vana vid.

Dock är detta inte tillåtet i dag, utan förbjuds i en EU-förordning. Men i Tyskland har man tagit ett beslut om att tillåta avlivning i hage för främst frigående nötkreatur. Därför är det önskvärt att verka för ett liknande undantag i Sverige eller om möjligt en justering av EU-förordningen.

Inom EU pågår ett arbete för att se över och stärka djurskyddet. Detta har angivits som skäl för regeringen att inte vilja ta ställning till förslaget om avlivning i hage. Det är olyckligt att regeringen inte har en uppfattning om på vilka sätt vi kan jobba med att stärka djurskyddet parallellt med att andra stärkande processer pågår. Dessutom är det svenska djurskyddet högt klassat jämfört med andra europeiska länder.

Naturligtvis är det dock viktigt att detta sköts under noggrant reglerade förhållanden och att djurets välbefinnande aldrig kompromissas bort.

Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)