Avskaffa reklamskatten

Motion 2016/17:2749

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett avskaffande av reklamskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Reklamskatten är den skatt som tas ut på annonsering i tidningar, på affischer med mera. Dock är idag bland annat radioreklam och reklam på internet undantagen från reklamskatten. En ordning där staten dikterar olika villkor och skattesatser för olika medier rimmar illa med en demokratisk syn på yttrandefrihet, där valet av medium för marknadsföring inte borde spela någon roll för staten.

Reklamskattens utformning blir därmed marknadsstyrande och orättvis och bör därför avskaffas.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga ett avskaffande av reklamskatten.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)