Barnskötare som utbildat sig till förskollärare

Motion 2012/13:Ub446 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

av Lennart Axelsson m.fl. (S)
S3175

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting ser över möjligheterna att ge de barnskötare som utbildat sig till förskollärare, genom s.k. lokal behörighet, tillgång till kompletterande utbildning och validering så att de uppfyller kraven för examen och därmed lärarlegitimation.

Motivering

Runt om i Sverige finns barnskötare som har utbildat sig till förskollärare genom olika typer av förkortade högskoleutbildningar eller uppdragsutbildningar tillhandahållna av sina arbetsgivare och därefter fått anställning som förskollärare i sin kommun. Det har varit ett sätt för kommuner att stimulera kompetensutveckling, höja andelen pedagogiskt utbildade inom förskolan och samtidigt ta tillvara den yrkeskompetens som funnits i barnskötargruppen.

En enkätundersökning som Lärarnas tidning genomförde visade att det i var fjärde kommun finns förskollärare som inte har en examen. Oftast handlar det om barnskötare som har fått en kortare utbildning.

Riksdagens beslut om lärarlegitimation för lärare och förskollärare innebär nu att de personer som via sin arbetsgivare vidareutbildat sig i tron att de har blivit förskollärare och därefter också anställts som sådana, nu inte får legitimation.

För att få lärarlegitimation ska den sökande ha ett nationellt examensbevis från en lärar- eller förskollärarutbildning och ett års arbete i yrket. Kunskaper kan valideras, värderas och eventuellt leda till kortare utbildningskrav.

Konsekvensen för många är nu att den utbildning de redan har genomgått, i tron att de fått en specifik kompetens och yrkesbefattning, inte är tillräcklig utan måste kompletteras ytterligare för att möjliggöra en fast anställning i kommunen. Ett ytterligare problem är att arbetsgivarnas vilja att tillhandahålla och bekosta denna kompletterande utbildning varierar.

Sverige kommer att behöva fler förskollärare. Många kommuner behöver, utifrån kraven i den nya skollagen, höja andelen pedagogiskt utbildad personal. Att i ett sådant läge inte ta tillvara en redan utbildad personalgrupp inom förskolan vore synnerligen dumt.

Regeringen bör därför uppta samtal med Sveriges Kommuner och Landsting och se över möjligheterna att ge kompletterande utbildning och validering för denna grupp så att även de kan uppfylla kraven för examen och lärarlegitimation.

Stockholm den 4 oktober 2012

Lennart Axelsson (S)

Ann-Kristine Johansson (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Sara Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)