Begränsning av sälbeståndet

Motion 2017/18:1086 av Krister Örnfjäder (S)

av Krister Örnfjäder (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om begränsning av sälar i Östersjön och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska fiskare som har Östersjön som arbetsområde är ett starkt minskande släkte.

Skälen till det är flera, men det som bidrar är minskande lönsamhet och konkurrensen om fisken.

I denna motion tänkte jag ägna mig åt sälen.

Det råder idag delade meningar om hur mycket säl som finns. I den senaste uppgift som jag tagit del av säger forskare att det finns ca 35000, medan de som fiskar menar att det finns mellan 70 000 och 100 000.

Alla är dock överens om att det har varit en stadig tillväxt på säl. Om vi räknar med att en säl äter mellan 7 och 10 kilo fisk per dag och utgår från den lägre siffran på 35000 så blir det mellan 245 000 och 350 000 kilo per dag. Om vi då jämför med Sveriges tilldelning av torsk så är den enligt uppgift 12 000 ton (12 000 000 kg) per år. Det innebär att sälen äter i storleksordningen 10gånger så mycket fisk som fiskarna har i tilldelning av torsk per år (yrkesfiskarnas antal minskar, sälens ökar) och då har jag hela tiden räknat lågt. Att jag använder just torsk som exempel är ingen tillfällighet då den fisken är något av favorit på sälarnas meny, vilket syns när fiskarna får ta upp torsknät med bara slamsor kvar. I år lär det vara värre än någonsin.

Jag vet att det finns mycket känslor i debatten om sälens vara eller inte vara.

Jag är inte av den uppfattningen att sälen inte ska finnas.

Men jag anser att vi behöver begränsa antalet. För att var säkra på vad vi i så fall gör så behöver vi säkra underlag, och där måste forskningen få och ta ett större ansvar.

Krister Örnfjäder (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)