Bekämpa de kriminella nätverken och rekryteringen till gäng

Motion 2017/18:47 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler närvarande poliser ska finnas i de särskilt utsatta områdena och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt råd för utsatta områden och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda återinförandet av stimulansbidrag till utsatta områden och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta efter Södertäljemodellen i resten av Sverige för att få stopp på gängkriminaliteten och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuner måste ha individuella handlingsplaner för varje person som vill komma ur gängkriminalitet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Att stoppa gängkriminaliteten har idag blivit en av Sveriges största utmaningar. Allt fler händelser pekar på att de små pojkar, som tidigt mobbar klasskamrater och snabbt hamnar i fel umgänge utan vuxnas uppmärksamhet senare i livet växer upp och ansluter sig till kriminella gäng. Det är vår plikt att förhindra att dessa kriminella gäng bildar sig ett liv omringat av oroligheter och att istället se till så att de omringas av frihet och trygghet.

Fler närvarande poliser på utsatta områden

Bristen på poliser visar sig tydligt i den gängkriminalitet som idag växer sig större i de olika förorterna i landet. Det behövs fler synliga och närvarande poliser i de utsatta områdena. Polisen ska inte bara vid utryckningar visa sig tillgänglig utan polisens närvaro ska vara ett naturligt vardagsinslag i dessa områden. Detta görs tyvärr inte av sig självt utan regeringen måste nu lyssna på oroligheterna i landet och tillsätta fler poliser omgående.

Inrätta ett nationellt råd för utsatta områden och utred återinförandet av stimulansbidrag

Att inrätta ett nationellt råd för utsatta områden innebär att rådet bland annat ska samla polis, skola, socialtjänst och civilsamhället för att tillsammans vända den negativa utvecklingen i de utsatta områdena. Alliansregeringen införde i regeringsställning ett så kallat prestationsbaserat stimulansbidrag för utsatta stadsdelar som gav positiva effekter. Regeringen har nu valt att avskaffa satsningen på stimulansbidrag. Det måste tillbaka.

Ta efter Södertäljemodellen i resten av Sverige

Sverige måste lägga sitt fokus på att öka vanligt folks trygghet i vardagen. Polisen, kommunerna och alla medborgare behöver samarbeta mycket närmre för att göra Sverige tryggt igen. För att lyckas krossa gängen behöver man satsa på Södertäljemodellen – där man genom holistiskt polisarbete lyckades få stopp på gängen. Modellen innebär att polisen identifierar det problem som ska bekämpas, och hur, innan man börjar bekämpa det, för att kunna uppnå större resultat. Man tar ett bredare grepp än att bara lagföra kriminella. Att stärka lokalsamhället och trygghet står i fokus.

Från att ha varit en av de mest kriminellt belastade städerna i Sverige har den grovt kriminella brottsligheten i Södertälje minskat radikalt.

Kommunerna ansvarar till stor del för avhoppare och andra som vill lämna kriminalitet bakom sig. Men ofta möter personer som söker hjälp inte rätt stöd. Därför bör kommuner tvingas ta fram individuella handlingsplaner för varje person som vill lämna kriminalitet och gäng bakom sig.

Robert Hannah (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-15 Granskad: 2017-09-21 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (5)