Budgetpropositionen för 2017

Motion 2016/17:2102
av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Avsändare (8)

Hela dokumentet

Budgetpropositionen för 2017 (docx, 332 kB) Budgetpropositionen för 2017 (pdf, 541 kB)


Motion till riksdagen

2016/17:2102

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Budgetpropositionen för 2017
1

Innehåll

1

Innehåll

2

Förslag till riksdagsbeslut

3

Integration

3.1

En kultur som enar

3.1.1

Hela Sverige – kultur som räknas

3.1.2

Kulturlots och Sverigecenter

3.1.3

Sverigesamlingen – historisk förankring ger stabilitet för morgondagen

3.1.4

Civilsamhället – ideell kraft ger socialt kapital

3.1.5

Bättre villkor för dagens kulturarbetare

3.1.6

Tillgängligt kulturarv – delaktighet och livskvalitet

3.1.7

Svenskt stöd till I

nternationella samiska filminstitutet

3.1.8

Kulturell och mänsklig hänsyn i dagens och morgondagens samhällsbyggnad

3.2

Trygghet

3.2.1

Straffskärpning för attacker mot blåljusverksamhet

3.2.2

Återta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (6)