Budgetpropositionen för 2017

Motion 2016/17:2102

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2016/17:2102

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Budgetpropositionen för 2017

1        Innehåll

1Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Integration

3.1En kultur som enar

3.1.1Hela Sverige – kultur som räknas

3.1.2Kulturlots och Sverigecenter

3.1.3Sverigesamlingen – historisk förankring ger stabilitet för morgondagen

3.1.4Civilsamhället – ideell kraft ger socialt kapital

3.1.5Bättre villkor för dagens kulturarbetare

3.1.6Tillgängligt kulturarv – delaktighet och livskvalitet

3.1.7Svenskt stöd till Internationella samiska filminstitutet

3.1.8Kulturell och mänsklig hänsyn i dagens och morgondagens samhällsbyggnad

3.2Trygghet

3.2.1Straffskärpning för attacker mot blåljusverksamhet

3.2.2Återta samhällets förlorade områden

3.2.3Stor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (6)