Certifiering av hovslagare

Motion 2017/18:1158 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla tydliga kvalitetskrav och införa en nationell certifiering av hovslagare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Intresset för hästsport och hästturism har under de senaste åren ökat stadigt. När hästar används mer och mer ökar behovet av att säkerställa att de får tillgång till omsorg och vård av hög kvalitet. En avgörande faktor för hästarnas välmående är tillgången på kunniga hovslagare. Oseriösa hovslagare kan leda till problem för hästägare. När antalet hästar ökar i landet blir marknaden för hovslagare allt större – vilket även gäller de oseriösa.

Hovslagarskolan i Skara är den enda i Sverige som uppfyller de europeiska utbildningskraven för hovslagare. Trots att utbildningen börjar bli mer och mer formaliserad samtidigt som behovet av duktiga hovslagare växer, finns det ingen certifiering för svenska hovslagare. Att införa en certifiering för samtliga hovslagare skulle stärka yrkeskunskapen, förbättra djurens situation och hjälpa hästägare att hitta kompetenta och kunniga hovslagare till sina hästar.

Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)