Danstillståndet

Motion 2016/17:3327 av Sofia Fölster (M)

av Sofia Fölster (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa kravet på danstillstånd senast riksdagsåret 2017/18 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Danstillståndet är en kvarleva från den förbudsiver som rådde ett par decennier tillbaka. Trots att motboken avskaffats krävs det fortfarande tillstånd för att gästerna på en krog eller bar ska få dansa lagligt. Krögaren förväntas söka tillstånd från kommunen i förväg om gästerna ska ha möjlighet att dansa på krogen. Om spontandans uppstår på en bar utan danstillstånd begår krögaren lagbrott och kan råka ut för böter.
Även om det sällan sker att polisen ingriper mot spontandans är kravet på danstillstånd en av många krångliga regler som krögare måste förhålla sig till. Allt från öppettider till lokalkrav och antal gäster regleras och kontrolleras. En del regler är nödvändiga för att säkerställa ordning, medan andra så som danstillståndet bara adderar till byråkratin som bromsar driftiga företagare.
I Sverige år 2016 är kravet på danstillstånd både onödigt och föråldrat. Det är hög tid att vi gör upp med relikerna från det förgångna och låter människor dansa bäst de vill. Det här är ett beslut som borde vara givet för alla som sätter folk framför meningslösa övningar i byråkrati och absolut inte dras i långbänk. Ett tillkännagivande har förvisso lämnats av riksdagen gällande danstillståndets avskaffande, men ännu har regeringen inte tagit några initiativ till att verkställa förslaget. Därför bör riksdagen tillkännage för regeringen att kravet på danstillstånd omgående och allra senast vid mandatperiodens slut bör avskaffas.

Sofia Fölster (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)