Diskriminering, våld och förföljelse på flyktingförläggningar i Sverige

Motion 2016/17:3174

av Robert Halef (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökat skydd till boende på asylboenden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det har uppdagats många incidenter på flyktingförläggningar och boenden där människor som flytt undan förtryck, våld och förföljelse på grund av sin religiösa tillhörighet, trosinriktning och sexuella läggning utsätts för samma hat och våld på boenden i Sverige. Exempelvis har en person blivit lagförd för misshandel av en kristen familj i Kalmar län. Misshandel och dödshot är vanligt förekommande. Dessa våldsverkare måste straffas.

Det pågår ett folkmord på kristna invånare i Syrien och Irak. En systematisk utrensning av kristenheten där Islamiska staten mördar, kidnappar och våldtar kristna invånare och förstör religiösa och kulturhistoriska byggnader i syfte att fördriva dem från området.

De kristna flyktingar som flyr från Syrien och Irak möter samma våld och förföljelse som de flytt ifrån i flyktingläger i exempelvis Turkiet och Jordanien. Av denna anledning väljer många kristna flyktingar bort flyktinglägren och går då miste om internationellt humanitärt stöd och även förlorar rätten till att bli antagna som kvotflyktingar eftersom dessa kommer från just flyktinglägren.

De kristna som flytt från islamistiskt våld upplever en risk för samma intolerans, hot och våld på vissa förläggningar i Sverige av asylsökande islamistiska flyktingar.

Det hårda tonläget, intoleransen, attityden och de strukturer som man har med sig från vissa länder som inte respekterar det grundläggande människovärdet måste tydligt motarbetas.

Alla som bor och verkar i Sverige ska känna samma trygghet. Rättsväsendet måste agera mer kraftfullt mot våldsverkare som inte respekterar de grundläggande värderingar som Sverige vilar på. Människosynen där alla är lika och okränkbara och där jämlikhet, jämställdhet, religions- och trosfrihet gäller alla oavsett bakgrund är grundläggande i Kristdemokraternas ideologi.

Att islamistiska män inte tolererar att kristna har kors eller att kvinnor klär sig västerländskt är oacceptabelt. I juli 2015 kände sig en grupp kristna flyktingar i Kalmar län tvungna att byta boende efter att de utsatts för trakasserier. I februari 2016 rapporterade Värmlands folkblad om en iransk man som flytt efter att ha konverterat från islam till kristendom. Han flydde för att undkomma religiös förföljelse men blev trakasserad på sitt flyktingboende i Kristinehamn. Samma månad rapporterades att kvinnor uppmanas att sätta på sina barn slöja i Jämtland. Att ifrågasätta varför dessa kvinnor med barn inte har sina män med sig och att genom hot och trakasserier sätta skräck i den som flytt undan just detta våld och förtryck måste motverkas, och de skyldiga ställas till svars för brotten. Det här är människor som upplever samma förtryck på svenska asylboenden som tvingade dem att fly från sina hemländer.

De ansvariga för dessa systematiska trakasserier bör anmälas till Säpo för vidare kartläggning av deras bakgrund så att de inte utgör en samhällsfara. Flyktingboendet ska vara skyldigt att göra en polisanmälan och hjälpa de drabbade. Våldsverkare ska avlägsnas från boendet med omedelbar verkan för att markera att samhället inte tolererar och aldrig kommer att tolerera att denna sorts rasism och diskriminering får fotfäste i Sverige.

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)