Effektivare system för ansökan om vapenlicens

Motion 2016/17:843 av Magnus Persson (SD)

av Magnus Persson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt system för ansökan om vapenlicenser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag är fortfarande väntetiden för att få licens för sitt vapen väldigt lång, oavsett om du haft vapen innan eller vid ansökande om licens för första gången. Vapenhandlarna måste idag begära handpenning av den sökande, det finns även exempel på handlare som tvingats i konkurs då kostnaderna blivit allt för stora på grund av den långa handläggningstiden. Det är förståeligt att det tar tid via ansökan om vapenlicens för första gången, mot grundlig kontroll samt noggrannhet som följer och är viktiga att följa.

Dock tar det idag lika lång tid även om för en licensinnehavare att endast byta vapen inom en kategori denne redan äger tillstånd för att inneha, vilket inte är rimligt. I frågan bör systemet ses över så att en godkänd vapenhandlare omgående kan skriva ut den nya licensen vid byte av vapen inom redan licensierade kategorier. För handlaren att sedan rapportera detta till polisen med de uppgifter som krävs, med bifogad gammal licens. Ett framtagande av effektivare system skulle underlätta för såväl jägare som näringsidkare.

Magnus Persson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)