Störningar på webbplatsen

På måndag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Kontakta riksdagsinformation   vid frågor.

Elpistoler som en del av polisens standardutrustning

Motion 2016/17:2245

av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn av möjligheten att införa elpistoler som en del av polisens standardutrustning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dagsläget har den enskilde polisen få alternativ att tillgå om vederbörande hamnar i en vålds- eller hotsituation där fara för dennes hälsa och välmående uppstår: handgemäng, pepparsprej, batong eller pistol. Vid allvarliga situationer så har polisen idag bara ett val och det är att använda skjutvapen.

Tyvärr uppstår asymmetriska hotsituationer på personnivå där batong/pepparsprej å ena sidan, men där även pistol å andra sidan, är otillräckliga. Sådana situationer uppstår tyvärr oftare än man kan tro och flera fall – bl.a. i Husby – har uppmärksammat denna materielbrist hos polisen.

Därför borde införandet av elpistoler – taser eller XREP (eXtended Range Electro-Muscular Projectile) – bidra till en minskning av dödligt våld och samtidigt utöka polisens handlingsalternativ vid dylika hotsituationer.

Riksdagen borde därför tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av möjligheten till att införa elpistoler som en del av polisens standardutrustning.

Thomas Finnborg (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)