En aktiv industripolitik

Motion 2016/17:1737
av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Avsändare (7)

Hela dokumentet

En aktiv industripolitik (docx, 78 kB) En aktiv industripolitik (pdf, 148 kB)


Motion till riksdagen

2016/17:1737

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

En aktiv industripolitik
1

Innehåll

1

Innehåll

2

Förslag till riksdagsbeslut

3

Svensk industri

4

En hållbar mineralpolitik

5

En hållbar stålproduktion

6

Ett hållbart skogsbruk för en stark skogsindustri

7

Export

7.1

Exportstöd för små och medelstora företag

8

Forskning och utveckling

8.1

Omställning

8.2

Kapitalförsörjning

9

Ett nordiskt perspektiv

10

Kompetensförsörjning

11

En jämställd industri

12

Det sociala skyddsnätet

13

Arbetsmiljö

2

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att berörda länsstyrelser bör ges ett förstärkt uppdrag att verka för en allsidig utveckling
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (16)