En skogspolitik för Sverige

Motion 2018/19:80 av Mats Nordberg m.fl. (SD)

av Mats Nordberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2018/19:80

av Mats Nordberg m.fl. (SD)

En skogspolitik för Sverige

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den ”svenska skogsbruksmodellen” med två övergripande och jämställda skogspolitiska mål, produktionsmålet och miljömålet, fortsatt bevaras och utvecklas vidare i samband med skogsnäringen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta skogsägarnas intressen till vara och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla den rättsliga prövningen för markägare vid restriktioner och begränsningar i markanvändning och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion

Händelser

Inlämnad: 2018-10-11 Granskad: 2018-10-11
Yrkanden (24)