Ett annat Sverige är möjligt - Folkpartiets ekonomiskpolitiska motion

Motion 2002/03:Fi232 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

2002/03:Fi232

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Ett annat Sverige är möjligt - Folkpartiets ekonomiskpolitiska motion

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 4

Inledning 6

Ett annat Sverige är möjligt! 6

Sverige kan stå inför större ekonomiska svårigheter 7

Ett Sverige som kan växa 8

Ett Sverige där alla behövs 8

Ett Sverige som går i spetsen för demokrati och solidaritet 10

Ett Sverige där kunskap värderas högt 10

Ett Sverige där människor bestämmer mer, systemen mindre 11

Ett Sverige där företagen trivs och växer 11

Är utländskt ägande ett problem? 12

Bättre villkor för företagande och företagsägande 13

Det internationella läget 14

USA 14

Japan 15

EU 16

Sveriges ekonomi 17

1.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (45)