Ett hälsosamt arbetsliv

Motion 2002/03:A318 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

av Annelie Enochson m.fl. (kd)
2002/03

mnr: A318

pnr: kd354

Motion till riksdagen 2002/03:A318

av Annelie Enochson m.fl. (kd)

Ett hälsosamt arbetsliv

Motionen delad mellan flera utskott

1 Sammanfattning

Under senare tid har rapporter om försämrad hälsa i Sverige kommit allt tätare. Ett problem som uppmärksammats mycket det senaste året är stress. Stress är ofta kopplat till arbetslivet. Man bör dock inte betrakta stress som ett problem relaterat enbart till arbetslivet. I dagens samhälle är det många samverkande faktorer som kan leda till stress. Stress är inte något som drabbar en viss kategori människor eller en viss åldersgrupp. Stress är ett problem som kan drabba vem som helst, när som helst.

Med denna motion vill vi visa vad forskningen säger om stress samt vilka åtgärder som måste
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (9)