Europaflaggan

Motion 2006/07:K321 av Walburga Habsburg Douglas (m)

av Walburga Habsburg Douglas (m)

Förslag till Riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Europaflaggan ska användas på alla offentliga byggnader jämte den svenska flaggan.

  2. Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad i motionen anförs om att Europaflaggan ska användas i riksdagens plenisal jämte den svenska flaggan.

Motivering

Sverige är sedan mer än tio år medlem i Europeiska unionen. En flagga är alltid en symbol för samhörighet och ska utnyttjas för att göra gemenskapen mer levande. I Sverige finns det även i dag alltför många som är ointresserade i Europafrågan och därmed inte känner sig delaktiga. Symboler är viktiga för att tilltala känslor, och symboler som flaggor behövs för att uppmärksamma delaktigheten på ett visuellt sätt. Vi anser därför att den europeiska flaggan med de tolv stjärnorna på blå grund – jämte den svenska flaggan – ska användas oftare i offentliga sammanhang, som t.ex. i riksdagens plenisal, på riksdagens byggnader, departementsbyggnader, men också framför kommun- och landstingshus i hela Sverige.

Stockholm den 27 oktober 2006

Walburga Habsburg Douglas (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (2)