Expansionen av Regeringskansliets personalstyrka

Motion 2017/18:140 av Said Abdu (L)

av Said Abdu (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur en begränsning eller obalans i maktförhållandena mellan Regeringskansliet och riksdagen kan undvikas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringskansliets storlek har ökat mycket de senaste decennierna, vilket gör att partier vinner mycket på att hamna i regeringsställning samtidigt som partiers möjligheter att utreda, samordna och bereda material är betydligt mindre i riksdagen. Här behövs en förskjutning av makten från regeringen till riksdagen.

Expansionen av Regeringskansliets personalstyrka relativt riksdagens gör att partierna får allt svårare att driva ideologiska strider samtidigt som de aktivt förhandlar i riksdagen. Maktförskjutningen måste balanseras för att svara upp och tydliggöra för väljarna att det går att driva oppositionell politik i riksdagen och att det spelar roll vilka som hamnar där.

Said Abdu (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-21 Granskad: 2017-09-21 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)

Avsändare