Folkbildning och folkrörelser

Motion 2017/18:153 av Said Abdu (L)

av Said Abdu (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om folkrörelsernas roll för samhällsengagemang och demokratins utveckling och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av studieförbund och folkhögskolor och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regelverket som styr Folkbildningsrådets förfarande vid utbetalning av medel till studieförbunden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I få länder har idéburna folkrörelser spelat så stor roll för samhällsutvecklingen som i Sverige. De har drivit på samhällsutvecklingen och har för många människor gett möjlighet till bildning och kunskap. Folkrörelsetraditionen har skapat en god anda för samhällsdebatt och medverkat till att stimulera samtalet och dialogen som lösningsmodeller vid konflikter. Folkrörelserna har visat sig ha stor betydelse för att stimulera samhällsengagemang, utveckla och stärka demokratin samt som en mångkulturell mötesplats.

För dem som inte erhållit godkända slutbetyg eller saknar tillräckliga kunskaper inom vissa ämnesområden är det en stor förmån att kunna komplettera sin utbildning och bildning senare i livet. Den gemenskap som erbjuds genom studiecirklar ger många möjligheter att ta vara på varandras livserfarenheter, kunskaper och kulturella bakgrunder.

Folkhögskolor

Många folkhögskolor erbjuder pedagogiskt och metodiskt alternativ, dessutom oftast i en lugn och harmonisk miljö, vilket för många innebär en nystart i studierna. Folkhögskolor ger människor tillfälle att vid olika tidpunkter i sitt liv vidareutveckla kunskaper och färdigheter, som ett viktigt led i det livslånga lärandet. För många som av olika anledningar misslyckats med tidigare studier, inte kommit ut i arbetslivet eller som bär på traumatiska upplevelser som flykting, kan en ombonad och ambitiös studiemiljö som folkhögskolorna erbjuder ge nya möjligheter.

Said Abdu (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-21 Granskad: 2017-09-21 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (3)

Avsändare