Folkhögskolespår

Motion 2016/17:2234 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka möjligheterna att möta enskilda elevers behov och överlämna viss undervisning inom gymnasieskolans introduktionsprogram för språkintroduktion till folkhögskolor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Östergötland har fem kommuner fått möjlighet att genom dispens överlämna en del av undervisningen inom gymnasieskolans introduktionsprogram för språkintroduktion till vissa uttalade folkhögskolor inom Östergötland. Kommunerna har dock fortsatt ansvaret och är även under den unges studietid på en av folkhögskolorna huvudman för utbildningen.

Att kunna erbjuda alternativ för de nyanlända elever som ska läsa språkintroduktion på gymnasienivå är mycket bra. Eleverna har olika erfarenheter och förutsättningar och den pedagogik och lärmiljö som finns på folkhögskolor kan för vissa bättre möta behoven och önskemålen. Folkhögskolorna har inte språkintroduktion på gymnasienivå som sitt ursprungliga ansvar eller kompetens men kan vara ett komplement till den ordinarie gymnasieskolan för vissa elever.

Förutom de viktiga pedagogiska fördelarna finns det också inom ramen för detta möjligheter att samordna och kombinera studierna med ett boende i folkhögskolenivå. Det kan möta ett behov av ett tryggt boende med högre grad av självständighet.

Under 2015 kom många nyanlända i gymnasieåldern till Sverige, bland dem många ensamkommande. Det är av vikt att ta tillvara och erbjuda olika former av utbildning och boende för att bättre möta de enskildas behov.

Mot bakgrund av ovanstående anser vi det angeläget att uppmärksamma och göra det möjligt för fler kommuner att erbjuda folkhögskolespåret till elever som ska läsa språkintroduktion på gymnasienivå.

Eva Lindh (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Johan Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)