Förenkling av licenshantering vid vapenaffär

Motion 2016/17:3093

av Eskil Erlandsson och Per-Ingvar Johnsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att införa ägarbyte när det gäller vapen där vapenlicensen förs över från det gamla till det nya vapnet vid vapenaffär förutsatt att man vid inbytet byter in ett vapen av samma klass som man själv äger och redan har licens för, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I stora delar av Sverige är kön för erhållande av vapenlicenser lång. För många jägare resulterar detta i att man behåller sitt gamla vapen i väntan på sitt nya för att inte riskera att stå utan vapen mitt i jaktsäsongen. För vapenbutiker som säljer vapen kan detta betyda att man behöver ligga ute med mycket pengar tills licensansökan blivit behandlad och vapnet utlämnat samt betalt av köparen. Stora lager i handelsledet kan även innebära större risker för vapenstölder och likviditetsproblem för företagen.

En möjlig lösning för att i någon mån komma till rätta med köproblemen för såväl handeln som enskilda vapeninnehavare är att införa ägarbyte som vid en bilaffär. Det vill säga: under förutsättning att inbytet sker med ett vapen av samma klass, görs endast en vapennummer- och beteckningsförändring i licensen. Ägarbytet är klart och hanteringstiden minimal, och därmed är också många problem ur världen. Detta skulle dessutom leda till kortare köer och förhoppningsvis mindre arbete för polisen. Köparen av ett vapen kanske också motiveras att byta in sitt gamla vapen, med moroten att få hem sitt nya vapen fortare. Detta kan i sin tur leda till att det finns färre vapen ute i vapenskåpen, då man antagligen inte har lika lätt för att samla på sig vapen.

Eskil Erlandsson (C)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)